Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,091 (0.055 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[image]Skansen - Bildarkivet
En av deltagarna är ev. Henrik Alm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; henrik alm; skansen; kalix avd k fotografier
Downloads: 13
[image]Emil Bergman med familj - Bildarkivet
Emil och Amalia Bergman (född Rundeberg) tillsammans med döttrarna Maria och Thyra.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; emil bergman; amalia bergman; amalia rundeberg; thyra bergman; maria bergman
Downloads: 17
[texts]Brev från Elin Bergman 1882 - Grytnäsarkivet
Brev den 15 augusti 1882 till Johan August Bergman från dottern Elin Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare elin bergman
Downloads: 45
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
Öhman lånar20 kr av P.A.Svanberg och lämnar följande betalningsförsäkran. Året därpå blev skulden betald då sonen fick arbeta av densamma under två dagar i tröskningen.
Keywords: kalix id 280; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; öhman; svanberg; skuld; arbete
Downloads: 7
[texts]Utdrag ur kommunalstämmoprotokoll 1884 - Grytnäsarkivet
Utdrag från kommunalstämmoprotokoll i Nederkalix den 23 augusti 1884, angående bygge av bro över Kalix älv
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f brobygge; bygge av bro över kalix älv; kalix älv
Downloads: 18
[image]Robert Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; robert bergman
Downloads: 5
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg har erhållit ett lån av Johan Hackzell på 7000 kr. Som säkerhet lämnar han privata fodringar på sammanlagt 4400 kr, plus en inteckning för utdikningsprojektet i Fågelträsk. Samt två aktier i ångslups-aktiebolaget Svalan, á 50 kr.
Keywords: kalix id 233-235; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; hacksell; fågelträsk; ångbåt; projekt
Downloads: 39
[image]Rödupps herrgård - Bildarkivet
Carl Grundéns bruksherrgård mellan Överkalix och Jockfall
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; rödupp; rödupps herrgård; carl emil grunden; grunden
Downloads: 15
[texts]Domstolsutslag mot Kalix älvs flottningsförening - Grytnäsarkivet
Domstolsutlsag AB Båtskärsnäs m.fl. mot Kalix älvs flottningsförening
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix älvs flottningsförening
Downloads: 53
[texts]Brev från Örtenblad 1886 - Grytnäsarkivet
2 st brev från 1886, till J.A. Bergman från H. Örtenblad
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare h. örtenblad; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 40
[audio]Björkfors Audioguide - Magnus Cedergren
Björkfors audioguide är under produktion, och detta är endast en talad text därom
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; björkfors
Downloads: 16
[texts]PM om odlingar i Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Odaterat PM om odlingar på olika hemman i Jokkmokk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f jokkmokk; odlingar; hemman; jokkmokk
Downloads: 28
[image]Emil Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; emil bergman
Downloads: 17
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 14
[image]Johan August Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson, träpatron och ägare till Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; johan august bergman; august bergman; j.a. bergman
Downloads: 13
[texts]Johannes Sällströms kopiebok 1859-1866 - Bergbom Svanberg & Co
Johannes Sällströms kopiebok för åren 1859 - 1860, då han arbetar åt bolaget Bergman, Hummel & Co.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd b brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 26
[texts]Bötfälld - Filipsborgsarkivet
Bokhållaren P.A.Svanberg tilldöms att betala 5 riksdaler som straff för att inte ha meddelat sitt förnyade förmyndarskap, i rätt tid, för avlidne Carl Fredrik Svanbergs efterlevande hustru och dennes omyndiga barn.
Keywords: kalix id 227; kalix avd e utdrag; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; straff; svanberg
Downloads: 14
[texts]Svar till insändare av Fred. Eckhell - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans svar till en insändare i Norrbottenskuriren av fred. Eckhell, tidigare förvaltare i Kalix Ångsågs AB. Odaterad.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f kalix ångsågs ab; j.a. bergman
Downloads: 29
[image]Fredrik Svanberg - Bildarkivet
Bokbindarmästare i Stockholm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; fredrik svanberg
Downloads: 30
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 15
[image]Waldemarsudde Emanuel Deutschs sommarhus - Bildarkivet
Emanuel Deutsch (bror till frun Henrika Bergman, född Deutsch) utanför sitt sommarhus på Waldemarsudde, kanske i början av 1870-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f fotografier; waldemarsudde; emanuel deutsch
Downloads: 14
[image]Robert Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; robert bergman
Downloads: 5
[audio]Undrar du över något - Magnus Cedergre
Del av en audioguide, en frågelåda
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; undrar
Downloads: 13
[image]Emanuel Deutsch - Bildarkivet
Bror till fru Henrika Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; emanuel deutsch
Downloads: 11
[image]Alma Bergman - Bildarkivet
Hustru till Filip Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; alma bergman
Downloads: 21
[image]Charlotta Bergman - Bildarkivet
Hustru till Olof Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; charlotta bergman
Downloads: 15
[texts]Bilaga vid ansökan om förlagskredit - Grytnäsarkivet
Bilaga vid ansökan om förlagskredit 1909
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; förlagskredit
Downloads: 48
[image]Hilda Pira och okänd - Bildarkivet
Hilda Pira (född Stenström) och okänd kvinna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; hilda pira
Downloads: 6
[image]Hilda Pira - Bildarkivet
Hilda Pira år 1865
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; hilda pira
Downloads: 9
[texts]Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by - Grytnäsarkivet
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by, nr 2 Kaltis år 1888
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; pajala; kaltis
Downloads: 32
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; paul david bergman
Downloads: 5
[texts]Okänt innehåll - Filipsborgsarkivet
Ett svårläst brev, troligen ur Bergman Hummel & co:s kopiebok
Keywords: kalix id 688; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev
Downloads: 3
[image]Carl Bergman - Bildarkivet
Präst och son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; carl bergman; carl henrik bergman; c.h. bergman
Downloads: 22
[texts]Stiftelseurkund Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag - Grytnäsarkivet
Stiftelseurkund för Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; stiftelseurkund; kalix sulfat- och cellulosa aktiebolag
Downloads: 20
[audio]Vassholmen Audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; vassholmen; audioguide
Downloads: 47
[texts]Ägarbytet påbörjas - Filipsborgsarkivet
William Olsson skriver till Konsul John August Bergman som numera är en av arvtagarna till AB Bergman Hummel & Co. William Olsson har påbörjat processen där Nordiska trävaru AB kommer att överta AB Bergman Hummel & Co. Han ber att samtliga uppgifter som berör AB Begrman Hummel & Co:s affärer skall överlämnas till Gustav Groth.
Keywords: kalix id 623; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare william olsson; kalix mottagare john august bergman; nordiska trävaru ab; bergman hummel & co; gustav groth
Downloads: 3
[texts]Skuldförbindelse med Ernst Sällström 1901 - Grytnäsarkivet
Skuldförbindelse mellan AB Båtskärsnäs och Ernst Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 14
[texts]Ett brev till Sofia Clementeoff - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ett brev till Sofia Clementeoff 1826
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; maria bergman; sofia clementoeff; kalix avd e brev; kalix mottagare sofia clementeoff
Downloads: 60
[texts]Taxeringsuppgift - Filipsborgsarkivet
Fastigheten Rolfs Nr 5 (Filipsborg) taxeras till 20.700 kr. Varav 11.700 är jordbruksdelen. övriga 7000kr är skog mm.
Keywords: kalix id 333; avd h; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborg; taxering
Downloads: 7
[texts]Meddelande - Filipsborgsarkivet
Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.
Keywords: kalix id 72; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; nordiska; trävaru; bergman; hummel; aktier; båtskärsnäs
Downloads: 16
[image]Paul Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; paul david bergman
Downloads: 5
[texts]AB Åkersberga-Trälhavet tar över Tuna - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna
Downloads: 19
[texts]Sällskapslek på liten lapp - Grytnäsarkivet
En liten lapp med en sällskapslek
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f lekar; lek; sällskapslek
Downloads: 11
[image]Grytnäs herrgård - Bildarkivet
Grytnäs herrgård i Kalix
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; grytnäs; grytnäs herrgård
Downloads: 17
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard tackar får mammas och Simons brev. Han är troligtvis vid detta tillfälle ensam i Uppsala. Han kommenterar uppgifter som han fått att systern Helen skall komma ner till Uppsala tillsammans med Simon. Han undrar var dom tänkt att Helen skall bo någonstans, och vill ha besked därom ganska snart. Rickard berättar också om hans måte med Elin som berättade om situationen med Sällström...
Keywords: kalix id 449-451; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; skola; utbildninhg
Downloads: 41
[texts]Konocessement 1850 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1850
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 32
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett lån på 20.000 kronor hos Bankaktiebolaget Stockholm öfre Norrland. Som borgenärer står David och Gustav Svanberg.
Keywords: kalix id 161; kalix avd e kontrakt; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; bank; svanberg
Downloads: 11
[texts]Kasse des Land- und Umtsgerichts - Grytnäsarkivet
Skrivelse tlil AB Båtskärsnäs från Kasse des Land- och Umtsgerichts
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare kasse des land- und umtsgerichts
Downloads: 8
[image]Angelica Bergman - Bildarkivet
Hustru till Wilhelm Bergman, född Peyron
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; angelica bergman; angelica peyron
Downloads: 20
[texts]Mottaget belopp - Filipsborgsarkivet
Kvitto på mottaget belopp 4000 kr. av P.A. Svanberg.
Keywords: kalix id 323; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; svanberg; betalning
Downloads: 7
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio